Rehabilitacja dzieci

 • Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

  Ocena Rozwoju Procesów Integracji Sensorycznej, tzw. diagnoza SI jest zawsze poprzedzona zebraniem dokładnego wywiadu z rodzicem czy opiekunem dziecka. To cykl kilku spotkań na których oceniania zostaje spontaniczna aktywność dziecka, przeprowadzane są specjalistyczne testy i próby.

  W naszej klinice diagnoza poszerzana jest często o dodatkowe obserwacje z zakresu fizjoterapii, rozwoju motorycznego, wad postawy czy rozwoju mowy, funkcji edukacyjnych czy psychologicznych.

  Niektóre ze wskazań do przeprowadzenia diagnozy:

  • autyzm,
  • ADHD,
  • mózgowe porażenie dziecięce,
  • zespół Downa,
  • problemy z koncentracją,
  • dyspraksja,
  • zaburzenia koordynacji wzrokowo –ruchowej,
  • zbyt niski lub bardzo wysoki poziom aktywności,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • nadmierną wrażliwość (wzrok, słuch, ruch, dotyk),
  • podwrażliwość przedsionkowa, proprioceptywna, dotykowa, słuchowa,
  • trudności w nauce (odwracanie liter, brak stabilizacji pola widzenia, opuszczanie linijek przy przepisywaniu z tablicy),
  • upośledzenie czynności motoryki dużej i małej (problem z trzymaniem długopisu, wycinaniem, nieprawidłowa pozycja podczas siedzenia przy stoliku),
  • usprawnianie funkcji poznawczych.
 • Terapia metodą Integracji Sensorycznej

  W naszej placówce terapia prowadzona jest na jednej z dwóch sal do tego przystosowanych. Posiadamy wysokiej jakości, specjalistyczny, atestowany sprzęt na którym dzieci rozwijają swoje umiejętności i pokują słabości czy lęki.

  Terapia SI prowadzona jest w przyjaznej atmosferze, sprzyjającej dziecku.

  • Korektywa skolioz i innych wad postawy
  • Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci
  • Plastrowanie Kinesio-taping
  • Trójpłszczyznowa terapia stóp

  Korektywa skolioz i innych wad postawy

  Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci

  Plastrowanie Kinesio-taping

  Trójpłszczyznowa terapia stóp

  Wykonujemy termoplastyczne indywidualne wkładki ortopedyczne do butów ICB Medical

 • Korektywa wad postawy

  • skolioza (skrzywienie boczne kręgosłupa)
  • plecy okrągłe (garbienie się)
  • płaskostopie
  • koślawość stóp i kolan
  • szpotawość kolan
  • plecy płaskie
  • plecy wklęsło-wypukłe
  • stopa końsko-szpotawa
  • deformacje klatki piersiowej
 • Choroby neurologiczne

  • MPDz Mózgowe Porażenie Dziecięce
  • miopatie
  • przepuklina rdzeniowo-oponowa
  • wzmożenie napięcia mięśniowego
  • obniżenie napięcia mięśniowego, wiotkość
  • kręcz
  • asymetria ułożeniowa
  • przykurcze
 • Opóźnienie rozwoju psychoruchowego u niemowląt